ORKIDESPESIALISTEN
Butikk: Professor Dahls gate 39A (Vestkanttorget), 0353 OSLO
E: orkidespesialisten{på}getmail.no - bytt ut {på} med @ - T: 91 15 10 11

DYRKING

Oversikt:

HOVEDSIDE

DYRKING
– GENERELT
– DENDROBIUM
– CYMBIDIUM
– CYPRIPEDIUM
– 
CATTLEYA
– CAMBRIA
– VANDA

FORRETNING

GALLERIER

LENKER

Det er slett ikke så vanskelig å dyrke orkideer som mange tror! Les mer her om grunnleggende stell av orkideer: GENERELT om stell av orkideer. Les også: Myten om det ene eggeglasset.

Noen vanlige spørsmål og svar:

TÅLER / LIKER / TRENGER ORKIDEER SOLLYS?
Javisst! Men ikke intens, brennende sol (Lenken setter deg over til utbredte misforståelser om dyrking av orkideer. Les mer der om forholdet mellom plantenes behov for vann og lys.)

ER DET NØDVENDIG MED OMPOTTING?
Ja, med 2-3 års mellomrom (Lenken setter deg over til Cambria-kultur. Les mer helt nederst på den siden om ompotting av orkideer.)

HVOR SKAL BLOMSTERSTENGELEN KUTTES ETTER AVBLOMSTRING? I hvert fall ikke over tredje ledd! Kutt minst mulig. Nye sidestengler (som kan gi et sekundært flor) skyter lettest fra de øverste leddene på den gamle blomsterstengelen, og kutter man slavisk over tredje ledd, fjerner man ofte de mest potente blomsteranleggene! Etter avblomstring skjærer man derfor helst bare vekk de partiene helt i toppen av blomsterstengelen der det har sittet blomster (som har visnet og falt av). Ofte vil imidlertid en avblomstret stengel visne tilbake og bli gul og brun og tørke inn av seg selv. Slike visne plantedeler fjernes selvfølgelig helt, evt. fjerner man bare det partiet av en stengel som visner tilbake og lar den grønne, friske delen stå igjen. Ved riktig stell vil det skyte helt nye stengler helt nede fra bladrosetten, men dette kan ta mange måneder, ofte et helt år ─ avhengig av hvor raskt planten finner seg til rette under nye vekstbetingelser. Nye sidestengler, som kan gi et sekundært flor, og som jo er det man ønsker å stimulere planten til i forbindelse med ”klipping”, skyter som sagt lettest fra de øverste leddene på den gamle blomsterstengelen, som regel fra ett eller flere av de første leddene rett nedenfor det partiet som har båret blomster.

Det er likevel slik at noen sorter av Phalaenopsis ikke gir seg, men stadig fortsetter å produsere knopper og dermed blomstrer kontinuerlig i enden av en blomsterstengel som bare blir lengre og lengre ─ jeg har hatt planter som har holdt blomstringen gående i mer enn et år, på blomsterstengler som etter hvert har blitt opp mot halvannen meter lange. Kutter man slike stengler over tredje ledd nedenfra, fjerner man naturligvis all moroa! Rådet må altså bli: Kutt minst mulig!

Alt som sies om kutting av blomsterstengler, gjelder bare
Phalaenopsis.
Hos andre orkideer fjernes blomsterstengelen helt etter avblomstring. Er du fremdeles usikker, så vit at man aldri gjør noe direkte galt enten man kutter blomsterstengler her eller der. Alt kommer an på hva du ønsker. Ønsker du flest mulig blomster, så gjør som beskrevet ovenfor! Men ønsker du ikke en plante som sannsynligvis står stille i noen måneder med en grønn pinne av en gammel blomsterstengel stående rett opp i været, så kutt stengelen helt ned. Den eneste ulempen er at det ofte da vil ta litt lenger tid før planten blomstrer på nytt. Rask gjenblomstring har sammenheng med godt stell og godt lys!