ORKIDESPESIALISTEN
Butikk: Professor Dahls gate 39A (Vestkanttorget), 0353 OSLO
E: orkidespesialisten{på}getmail.no - bytt ut {på} med @ - T: 91 15 10 11

 

VANNKVALITET

Oversikt:

HOVEDSIDE

DYRKING
– GENERELT
–– Lysforhold
––
Eggeglasset
–– Vannkvalitet

FORRETNING

GALLERIER

LENKER

 

Bare noen svært få orkideer liker kalk (calcium) og tåler såkalt "hardt" (=kalkholdig) vann. Dette gjelder svært mange arter og hybrider innenfor slekten Paphiopedilum ("Venussko"). I Sørøst-Asia tar folk ofte vare på eggeskall som tørkes og siden støtes til et grovt pulver. Eggeskallpulver er en utmerket tilsetning til komposten (vekstmediet) for Paphiopedilum. En kan også bruke vanlig hagekalk / dolomittkalk (men kontroller at den er fri for andre tilsetninger). Paphiopedilum liker altså kalk, og kan neppe få for store doser, men kan skades av andre mineraler. Kalkelskende Paphiopedilum-arter vokser i naturen enten direkte på kalksteinsklipper eller i humusrikt kalkholdig jordsmonn, noen arter vokser til og med i ganske tung leirjord.

De aller fleste andre orkideer i vanlig kultur, f.eks. Phalaenopsis (den aller vanligste typen), skal som en hovedregel ikke ha kalk. Som viltvoksende har de ikke tilgang til kalk fordi de normalt vokser høyt over bakkeplan, oppe i trærne. De skyr kalk og vil kunne skades av større mengder over lengre tid. Dersom en bor i et område med hardt (kalkholdig) vann, kan vannet kokes (og avkjøles til romtemperatur) før bruk eller stå i et kar over natta, slik at kalken felles ut og legger seg på bunnen. Bruk i så fall ikke alt vannet i karet til orkideer, bunnfallet (kalken) og den siste vannresten slås bort.

I Oslo-området kommer ledningsvannet fra innsjøer i omkringliggende skogsområder med surt jordsmonn. Dette vannet inneholder ikke kalk. Vannkvaliteten er god, og vannet inneholder bare små mengder klor og mineraler. Dette vannet passer utmerket for orkideer. Det er ikke nødvendig å koke vannet eller å benytte regnvann i områder der ledningsvannet holder så høy kvalitet.

Enkelte utenlandske bøker om orkideer anbefaler bruk av regnvann eller koking av vannet før det brukes til orkideer. Dette kan være fornuftig i land og områder med hardt vann, sterkt mineralholdig vann eller vann som er tilsatt mye klor eller andre rensemidler. Men det er vanligvis helt overflødig i Norge. Ved tvil kan det lokale vannverket kontaktes.