ORKIDESPESIALISTEN
Butikk: Professor Dahls gate 39A (Vestkanttorget), 0353 OSLO
E: orkidespesialisten{på}getmail.no - bytt ut {på} med @ - T: 91 15 10 11

CYMBIDIUM-KULTUR

Råd om stell av Cymbidium, storblomstrede og småblomstrede hybrider

Oversikt:

HOVEDSIDE

DYRKING
– GENERELT
– CYMBIDIUM

FORRETNING

GALLERIER

LENKER

Navnet Cymbidium kommer av gresk "cymbos", dvs. båt, på grunn av den "båtformede" leppen. Det er svært vanskelig å ta fullstendig knekken på en slik plante, men ikke så helt lett å få den til å blomstre på nytt! Dvs. den tåler svært mye: temperaturer helt ned til frysepunktet og meget sterkt lys, gjerne en god del direkte sol. Men den krever også sitt...

Cymbidium vil gradvis venne seg til norske årstider og blomstre best på nytt om den får så godt lys som mulig i kombinasjon med svale temperaturer innendørs i vinterhalvåret og utover våren samt et LANGT opphold utendørs på balkongen, terrassen eller i hagen fra ca. månedsskiftet mai / juni til september / oktober – avhengig av når frostfaren definitivt er over om våren, og når de første frostnettene kommer om høsten. Planten tåler neppe frost særlig godt på vårparten, så sett den ikke ut for tidlig, men den vil kunne tåle lett frost om høsten og forlanger på denne tida av året en periode med temmelig kjølige netter, så ta den heller ikke inn igjen for tidlig! Cymbidium vokser vilt over store deler av Asia, men de artene som brukes mest til hybridisering, har i hovedsak sin opprinnelse i dalstrøk i Himalaya og er vant til store klimatiske påkjenninger.

Det gode lyset og de til dels lave nattetemperaturene utendørs når sommeren er på hell og utover høsten i Norge vil få Cymbidium til å danne nye blomsteranlegg. Blomsteranleggene er først ikke synlige, men blomsterstenglene vil med stor sannsynlighet dukke opp et stykke utpå vinteren. Det er normalt at planten blomstrer én gang i året, vanligvis i løpet av vinteren eller tidlig om våren. Blomstringen varer minst et par måneder, ofte betydelig lenger hvis blomsterstenglene ikke kommer helt samtidig. Dersom Cymbidium blir stående året rundt ved vanlig romtemperatur rundt 20 grader vil den neppe blomstre på nytt. Den trenger en slags "vinter" med kjølige forhold – i hvert fall om natta – for å blomstre rikt og godt på nytt.

Vanning:
Planten bør holdes lett fuktig (men uten å stå i vann i lengre tid). Den tåler en og annen lett uttørking, men dette er ingen fordel. Det skal likevel vannes vesentlig mindre ved lav temperatur enn når det er full sommervarme. Hvis planten står ute under åpen himmel når temperaturene begynner å krype ned mot frysepunktet utover høsten, skal den nesten ikke ha vann og bør beskyttes mot kaldt regn, dvs. helst tas inn under tak, men kan gjerne fortsette å stå utendørs så lenge som mulig – fordi kjølige netter sikrer rik blomstring noen måneder seinere.

Temperatur:
Planten trives ikke spesielt godt ved temperaturer på mer enn 20 grader, spesielt utover høsten og om vinteren før ny blomstring. Den er direkte sårbar for høye temperaturer når blomsteranleggene dannes og blomsterstenglene kommer opp: Dette kan føre til bortvisning av spede blomsterstengler eller knoppfall. Sørg for god avstand til alle former for varmekilder! Cymbidium kan tåle LETT frost i KORTE perioder, dvs. planten overlever en lett frostnatt eller to tidlig på høsten. Lenger utpå høsten skal den selvfølgelig ikke utsettes for frost, men det er også viktig å forsøke å unngå altfor høy temperatur. Når planten tas inn om høsten bør den derfor plasseres svalt, men likevel så lyst som mulig. Ideelle temperaturforhold fram til den står i blomst, men etter at den er tatt inn om høsten, er gjerne et sted i sjiktet 10-15 grader om natta og 15-20 grader om dagen. Men såfremt planten har fått "kuldebehandling" utendørs tidlig om høsten, kan man godt lykkes med blomstringen seinere selv om forholdene strengt tatt ikke er ideelle.

Næring:
Cymbidium tåler og setter pris på ganske MYE næring, dvs. vesentlig mer enn de fleste andre orkideer – ikke seint på høsten, om vinteren eller under blomstringen, men utover våren og sommeren mens planten er i god vekst og danner nye blader og bulber. God næringstilførsel i den beste vekstsesongen vår og sommer er med på å sikre rik blomstring seinere! Cymbidium kan gjerne stå trangt i potta. Men når nye bulber og røtter begynner å vokse utover pottekanten, vil det være lettere å bevare fuktigheten rundt røttene i en litt større potte. Bruk gjerne vanlig orkidekompost.

Lønn for strevet:
Når alt dette er sagt, kan det jo også tilføyes at det finnes mange stolte eiere av praktfulle Cymbidier, også her i Norge, som hvert år får stadig større og finere planter med stadig flere blomsterstengler! Plantene kan følge eierne resten av livet og over i neste generasjon. De kan og bør deles når de blir altfor store og omfangsrike, men hver del bør da ha minst 4-5 grønne bulber. Ved deling / ompotting fjernes gamle, tørre, døde bulber og annet dødt eller dårlig plantemateriale.

Fravær / ferie:
Ved lange feriefravær plasseres planten så svalt som mulig, gjerne utendørs i skygge / halvskygge, men under åpen himmel slik at den får regn og nattedugg. Da kan den faktisk overleve en hel sommer uten nevneverdig stell. Den bør likevel gjennomvannes når man er hjemme og har mulighet til det, særlig i tørre perioder. Ikke nøl med å bruke hageslangen! Cymbidium er som sagt en svært robust plante og tåler store / ekstreme påkjenninger, det er slett ikke snakk om en skrøpelig tropisk orkide som ikke tåler en real norsk sommer!