ORKIDESPESIALISTEN
Butikk: Professor Dahls gate 39A (Vestkanttorget), 0353 OSLO
E: orkidespesialisten{på}getmail.no - bytt ut {på} med @ - T: 91 15 10 11

CATTLEYA-KULTUR

Blc. Greenwich "Elmhurst"

Oversikt:

HOVEDSIDE

DYRKING
– GENERELT
– CATTLEYA
– Blc. Alma Kee
– Blc. Greenwich

FORRETNING

GALLERIER

LENKER

Blc. Greenwich "Elmhurst" er en internasjonalt anerkjent og premiert orkidehybrid som hører til komplekset Brasso-laelio-cattleya (som gjerne forkortes Blc.). I dagligtale er det for enkelhets skyld vanlig å omtale også slike komplekst sammensatte hybrider som Cattleya.

I grove trekk kan Blc. Greenwich dyrkes på samme vis som Blc. Alma Kee.

Forskjellen mellom disse to hybridene er at Greenwich har høyere og slankere bulber. Bulbene bærer ett eller to forholdsvis mørkt grønne blader, mens Alma Kee har trinne, furete, lysegrønne bulber som nesten alltid bærer bare ett blad i en noe lysere grønntone. Alma Kee, med sine trinne bulber, har med andre ord evne til å lagre mer vann og næring i bulbene enn Greenwich. Dette betyr at Blc. Greenwich "Elmhurst" ikke liker å tørke fullt så mye ut om vinteren som mange andre orkideer i Cattleya-alliansen. Vanningen skal likevel innskrenkes nokså betydelig etter at årsbulben(e) er fullt utvokst. Bulbene hos en Cattleya vil alltid foretrekke noe tørrere klima og maksimalt med lys etter at de er fullt utvokst.

Blc. Greenwich har ellers stort sett de samme krav til lys, temperatur, næring og plassering som Blc. Alma Kee.