ORKIDESPESIALISTEN
Butikk: Professor Dahls gate 39A (Vestkanttorget), 0353 OSLO
E: orkidespesialisten{på}getmail.no - bytt ut {på} med @ - T: 91 15 10 11

CAMBRIA-KULTUR

Innledende råd om stell av "Cambria"
og andre lignende slekter og hybridkomplekser:

Oversikt:

HOVEDSIDE

DYRKING
– GENERELT
– CAMBRIA

FORRETNING

GALLERIER

LENKER

Aliceara, Beallara, Brassia, Burrageara, Colmanara, Miltassia, Miltonia, Miltonidium, Miltoniopsis, Odontocidium, Odontoglossum, Odontonia, Oncidium,Vyulstekeara, Wilsonara, Zygopetalum (m/flere)

Et stort antall orkideer selges (ofte misvisende) under handelsnavnet "Cambria". Denne betegnelsen tilslører ofte ulikheter mellom planter som gir svært forskjellige blomster. Nesten alle farger, nesten alle størrelser og mange nokså ulike blomsterformer er representert, mange har sterk og god duft, andre er helt uten. Felles for dem alle er likevel det grunnleggende vekstmønsteret og det naturlige opphavet, som er en rekke orkideslekter i Sør- og Mellom-Amerika, ofte fra relativt høytliggende fjellområder. Mange av hybridene som er på markedet, vil som regel være vesentlig lettere å dyrke og få i blomst enn hver enkelt av de opprinnelige, botaniske (viltvoksende) artene. Flere av de botaniske artene er dessuten truet av utryddelse og kan ikke lenger samles inn. I våre dager er det profesjonelle laboratorier som formerer vidt forskjellige "Cambria"-kultivarer i stort antall for å dekke etterspørselen på verdensmarkedet. I mange tilfeller ligger det flere generasjoners krysningsarbeid bak dagens planter. Målet har hele tiden vært planter som er lette å få til å trives, og som gir store, vakre, holdbare blomster. Noen av dagens "Cambria" har en utsøkt duft, gir blomster i sterke, klare, uvanlige farger, er lette å stelle i vanlig stuekultur og kan blomstre flere ganger i året.

Blomstene er som regel stjerneformede med spisse kronblader og begerblader (petaler og sepaler) og en ganske stor "skjørteformet" leppe. Noen er opptil 15 -20 cm i diameter, andre små (ned til 1 - 2 cm), men desto mer tallrike. Plantene har lange spisse blader, som først kommer til syne som skudd ved basis av de eldre bulbene. Disse skuddene utvikler seg over noen måneder til mer eller mindre flattrykte, runde eller ovale "bulber" med ett eller flere slireblader på siden og ett eller flere toppblader fra det høyeste punktet på bulben. Blomsterstenglene kommer som regel fra basis av bulben fra innsiden av slirebladene, men kan av og til også komme fra toppen av bulben.

Navnet "Cambria" var i utgangspunktet et navn gitt til en bestemt kultivar innenfor hybridkomplekset Vyulstekeara. Nå er i stedet "Cambria" en betegnelse som er i utstrakt bruk om alle hybrider som har gener fra de fire (fem) slektene Cochlioda, Miltonia (Miltoniopsis), Oncidium og Odontoglossum.

Alle vil helst holdes lett fuktige med jevn vanning og dusjing i vekstsesongen vår og sommer (Cattleya tåler å tørke en god del - mange "Cambria" liker det dårlig, særlig de som har sterkt innslag av Miltonia / Miltoniopsis).

Alle vil helst vokse rimelig lyst, men ikke altfor varmt (i motsetning til Cattleya, som gjerne vil ha mye sol og solvarme).

De beste hybridene kan holdes i vekst hele året og kan blomstre mer eller mindre kontinuerlig. Men mange "Cambria" foretrekker / trenger en noe kjøligere og tørrere (men ikke tørr!) vinterhvile i et lyst, svalt vindu fra bulbene er fullt utvokst (umulig å si når, men oktober kan antydes) til blomsterstenglene viser seg (sein vinter / tidlig vår). Som regel vil det gå greit å dyrke disse plantene under relativt kjølige forhold vinterstid, det går fint med temperaturer helt ned mot 5 - 10° C om natta. De trenger ekstremt lite vann ved så lave temperaturer (og vil under slike forhold råtne hvis en overdriver vanningen). Utover våren og sommeren, fra de første tegn til nyvekst dukker opp til bulbene er tilnærmet utvokst om høsten, drikker de relativt MYE – det er som regel IKKE nok med gjennomvanning en gang i uka. Men "Cambria" bør ikke stå altfor varmt: I sommerhalvåret bør de heteste solvinduene forbeholdes orkideer av andre og mer lys- og varmekrevende slekter (f.eks. Vanda, Cattleya eller Dendrobium). Plasser mer enn gjerne "Cambria" utendørs i halvskygge eller i lett, filtrert sollys. Noen kan tåle full sol mens andre vil bli brent i skarpt sollys, så det tryggeste er halvskygge eller vekslende / filtrert sollys og aldri direkte sol fra sør, helst ikke direkte, sterk, brennende sol over lang tid i det hele tatt. Men plantene skal ha og fortjener godt lys!

Vann og næring:

Mange orkideer tåler å tørke litt en gang i blant, men en skal ikke spekulere i dette! Særlig vår og sommer er det best å holde orkideer lett fuktige med jevn vanning og gjerne lett, daglig dusjing på røtter og bladverk. Vann med lunkent / romtemperert vann (men om sommeren går det også helt utmerket for "Cambria" med forholdsvis kaldt vann fra hageslangen). Grundig gjennomvanning av hele rotklumpen en til to ganger i uka er en fordel. Senk gjerne potta ned i et kar fylt med vann og la den trekke til seg alt det vannet den trenger i en times tid eller to hvis den har blitt tilnærmet tørr av vanvare (eller før og etter langvarig feriefravær). Men sørg for at røttene aldri bader i vann over lengre tid! Det kan føre til råte. Overflødig vann må få tilstrekkelig tid og god anledning til å renne bort før potta settes tilbake på underskåla eller i potteskjuleren. Jo lysere og varmere plantene har det, jo mer vann vil det være nødvendig å gi dem. I den beste vekstsesongen (fra tidlig vår til et stykke utpå høsten) har de fleste orkideer stor vekstkraft og drikker mye. Når sommeren er på hell, kan plantene med fordel plasseres noe kjøligere (om natta tåler plantene godt temperaturer ned til 10 grader, selv 5 grader går bra en gang i blant for "Cambria"). Husk bare at når temperaturene er lave, drikker orkideene mye mindre vann og trenger kanskje bare gjennomvanning 1 - 2 ganger i måneden, men fortsett gjerne med lett dusjing mot (synlige) røtter som tørker raskt ut i toppen av potta. Bruk SVAK næringsoppløsning en gang i blant (gjerne 2 - 3 - 4 ganger i måneden vår og sommer, sjeldnere utover høsten og bare en sjelden gang eller ikke i det hele tatt om vinteren).

Lys og plassering:

Unngå plassering i umiddelbar nærhet av panelovner, vifteovner og radiatorer! Ingen potteplanter liker varm, tørr luft! Alle planter tjener på å stå sammen med andre planter (det gir økt luftfuktighet rundt plantene), men la orkideene få mye og godt lys! Orkideer bør plasseres så lyst som mulig i vinterhalvåret, aller helst i et sørvindu i de mørkeste vintermånedene. Om sommeren vil som regel et øst- eller vestvindu være det beste. De fleste planter bør skånes for det aller sterkeste og mest brennende sollyset. Dersom orkideene står i et sørvindu om vinteren, tas de bort fra sørvinduet og plasseres i et vindu mot øst eller vest i løpet av februar / mars / april. På denne tida av året, etter en lang og mørk vinter, er plantene ennå ikke vant til store doser sollys. Følg derfor nøye med: Får bladverket sviskader pga. sterkt sollys (uopprettelig skade kan i verste fall skje i løpet av bare noen timer), må plantene straks flyttes til et sted med noe mindre sterkt lys. Men med hyppig vanning og regelmessig dusjing tåler de fleste orkideer en god del sol (og sollyset bidrar til å fremme ny blomstring).

Fra siste halvdel av juni til ut august kan orkideene (og i særdeleshet "Cambria") med fordel plasseres utendørs på et lunt sted i halvskygge, helst ikke direkte ned på fuktig bakke (det kan føre til råte og snegleangrep), men på en rist eller på noen steiner over bakken eller hengende i et frukttre eller i en ampel på terrassen / balkongen. De drikker MYE vann utendørs om sommeren i fint vær! I august / september / oktober (avhengig av temperatur- og værforhold) tas orkideene inn igjen.

Ompotting og drenering:

Etter avblomstring skjæres blomsterstengelen helt bort. Så kan orkideen lirkes og løftes forsiktig ut av plastpotta – uten å skade for mange av røttene – og plasseres i en litt større og stødigere potte (f.eks. en vanlig potte av leirgods / terrakotta) med dreneringshull i bunnen. God drenering er viktig! Ved ompottingen er det ikke nødvendig med en veldig stor potte, gi bare plass for de nye skuddene som er på vei opp og fyll på med orkidekompost (orkidejord) – eller små biter av furubark og mose fra skogen – rundt langs kanten slik at alle røtter (eller så mange som mulig) dekkes av fuktighetsbevarende materiale.

Potta bør være så vid og høy at det etter ompotting gjenstår 2-3-4 cm ut til pottekanten og fra komposten og opp til pottekanten, ikke større. Bruker man en for stor potte, vil komposten lett bli vasstrukken og rå. Bruker man en for liten potte, vil planten ha behov for langt hyppigere vanning og dusjing.

Dreneringen er VIKTIG: Legg noen grove biter av f.eks. isopor og / eller trekull (grillkull er utmerket), noen vinkorker og / eller grove biter av furubark i bunnen av potta, slik at overflødig vann virkelig renner bort. Flere orkideer dør av for mye vann enn av for lite. Likevel er det viktig å holde dem lett fuktige det meste av tida, særlig i vekstsesongen vår og sommer. God drenering forhindrer råteskader!!!

Siden er det nødvendig med ompotting bare hvert andre eller tredje år. Planten kan etter hvert bli stor og omfangsrik med mange bulber som stadig setter nye skudd, og kan komme til å blomstre til ulike årstider.